Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid is zowat het meest belangrijke wat er is in een team. Onderzoek bij onder andere Google wijst uit dat deze factor het meest bijdraagt aan het presteren van een team. Lees hieronder verder wat psychologische veiligheid precies is, of maak meteen je eigen vragenlijst aan en meet hoe het met de psychologische veiligheid van jouw team gesteld is.

Ontvang de link naar de vragenlijst

Hier ontvang je de link naar je eigen teamvragenlijst. Vul je team naam in en je e-mailadres. We gebruiken je e-mailadres alleen om je de link naar de enquete te sturen.

We verspreiden je e-mailadres nooit

Wat is psychologische veiligheid?

Je herkent het vast wel: je werkt met of in een team waar dingen spelen. Je voelt meteen spanning, een roze olifant in de ruimte. Maar niemand durft wat te zeggen. Men spreekt elkaar niet aan. Eigen meningen blijven achterwege en teamleden reageren defensief. Soms is het wat lastiger te herkennen. Bijvoorbeeld wanneer alles pais en vree lijkt te zijn, maar er achter elkaars rug om scheef naar elkaar wordt gekeken. Het harmonieuze team dat geen risico’s durft te nemen. In deze gevallen is er geen psychologische veiligheid. Teamleden zijn bezig met zelfbehoud en het team gaat niet vliegen. Het is dus megabelangrijk dat er een hoge psychologische veiligheid is in je team!

Psychologische veiligheid wordt gedefinieerd als de mate waarin je je veilig voelt om interpersoonlijke risico’s te nemen in je team. Het reflecteert hoe je het sociale klimaat van je team bestempelt en is een graadmeter van je bereidheid om er op te vertrouwen dat je teamleden geen misbruik van je maken.

Met een vragenlijst ontwikkeld door Harvard professor Amy Edmondson - wetenschappelijk verantwoord dus - meet je snel hoe je team haar sociale klimaat beoordeelt. Een zevental vragen levert een totaalbeeld van psychologische veiligheid in het team. Vul hierboven je teamnaam en e-mailadres en je ontvangt een link naar de vragenlijst. Deze link is speciaal voor jouw team. Leg de psychologische veiligheid van je team bloot en zet stappen om deze te verbeteren.

;